Baptism of Deliverance Mosese Langi Koli

Aug 7, 2022    Pastor Amy Wake, Pastor Ongo Koli

The Sacrament of Holy Baptism of Kuha'o Li-Roy Gallarde
Son of Deliverance Mosese Langi Koli
August 7, 2022