"Ko e fou ‘i Samēlia ‘a Sisu mō e toko tolu ne fie muimui"

Jun 26, 2022    Pastor Ongo Koli

Scripture: Luke 9: 56 "“He naʻe ʻikai haʻu ʻae Foha ʻoe tangata ke fakaʻauha ʻae moʻui ʻae kakai, ka ke fakamoʻui.”